MT ORTHODONTICS || Τερζίδου Δ. Μαρία DDS, MSc || Ειδικός Ορθοδοντικός | ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
16903
page-template-default,page,page-id-16903,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός»  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Η αρχική διάγνωση ενός ορθοδοντικού προβλήματος και το αρχικό σχέδιο ορθοδοντικής θεραπείας είναι πολύ σημαντικά. Όταν σας περιγραφούν είναι πολύ σημαντικό να μας εκθέσετε χωρίς δισταγμό όλες τις απορίες και τις ανησυχίες σας.

Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί στην Ιθάκη.

Κάποιες φορές έχουμε, αυστηρά, μία θεραπευτική επιλογή, κάποιες άλλες όμως μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε περισσότερα του ενός θεραπευτικά σχέδια, οπότε λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου, παιδιού ή ενήλικα, θα φροντίσουμε να επιλέξουμε μαζί εκείνο το θεραπευτικό σχέδιο που είναι καλύτερο για εσάς.

Όσο περισσότερα δεδομένα έχουμε τόσο ασφαλέστερη είναι η αρχική μας διάγνωση καθώς και το σχέδιο θεραπείας στο οποίο θα καταλήξουμε εν τέλει!

«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Κατά την 1η κλινική εξέταση του ασθενή καταγράφουμε όλα τα κλινικά χαρακτηριστικά  του προσώπου του ασθενή (σχήμα, αναλογίες, συμμετρία) και των δοντιών του επίσης. Λαμβάνονται φωτογραφίες των δοντιών και του προσώπου για περαιτέρω μελέτη των λεπτομερειών, οι οποίες θα ενισχύσουν την ορθοδοντική διάγνωση.

Είναι αλήθεια πως είμαστε θιασώτες της “outside – in” προσέγγισης του ορθοδοντικού ασθενή. Αυτό σημαίνει πως προσεγγίζουμε κάθε ασθενή ως μοναδικό και, δίχως να ακολουθούμε «ορθοδοντικές συνταγές» δίνουμε έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του κάθε ασθενή μας και στο ατομικό μοτίβο των νευρομυϊκών λειτουργιών του στην περιοχή του προσώπου.

Κατά την 1η κλινική εξέταση λαμβάνονται επίσης, το οδοντιατρικό και το ιατρικό ιστορικό του ασθενή και πραγματοποιείται μία αρχική συζήτηση για να καταγράψουμε τις βασικές προσωπικές ανησυχίες και επιθυμίες του ασθενή ή/και των γονέων του όσον αφορά στο ορθοδοντικό του πρόβλημα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

 

Μετά την λήψη αποτυπωμάτων των δοντιών του ασθενή, κατασκευάζονται τα διαγνωστικά γύψινα ορθοδοντικά εκμαγεία. Πάνω σε αυτά, πραγματοποιούμε ειδικές μετρήσεις προκειμένου να ορίσουμε διάφορες  παραμέτρους που συνδέονται επιστημονικά με τη διάγνωση ξεχωριστών ορθοδοντικών ανωμαλιών.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι πιο συνήθεις ακτινογραφικές λήψεις που ζητούνται στα πλαίσια της αρχικής διερεύνησης ενός ορθοδοντικού προβλήματος είναι το Ορθοπαντομογράφημα (Πανοραμική ακτινογραφία δοντιών) και η Πλάγια Κεφαλομετρική Ακτινογραφία. Σε συγκεκριμένα ορθοδοντικά προβλήματα, όπως είναι η παρουσία εγκλείστων δοντιών, οι σκελετικές ασυμμετρίες του προσώπου, τα αναπτυξιακά προβλήματα κατά την παιδική ηλικία, μπορεί να παραπεμφθείτε για επιπρόσθετες ακτινολογικές και άλλες ιατρικές εξετάσεις.

  • ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ & ΓΝΑΘΩΝ

Στην Ορθοδοντική, η εξέταση της πανοραμικής ακτινογραφίας του ασθενή πριν την πραγματοποίηση οιασδήποτε ορθοδοντικής παρέμβασης είναι επιβεβλημένη. Η συγκεκριμένη ακτινογραφική απεικόνιση  αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο επιτρέποντας τον ορθοδοντικό να διερευνήσει προβλήματα που δεν είναι εμφανή και δεν μπορούν να διαπιστωθούν με την κλινική εξέταση του ασθενή και μόνο. Μας παρέχει απαραίτητες πληροφορίες που μας βοηθούν να αποφασίσουμε ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να ξεκινήσουμε μια ορθοδοντική θεραπεία σε ένα παιδί. Ελέγχουμε τη φυσιολογική ή μη ανάπτυξη της οδοντοφυΐας του καθώς και την ύπαρξη ή μη αναπτυξιακών προβλημάτων που σχετίζονται με τον αριθμό και το σχήμα των δοντιών του.

  • ΠΛΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

CephTracingιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Στην πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία πραγματοποιείται μια διαδικασία σχεδίασης & μετρήσεων η οποία ονομάζεται «κεφαλομετρική ανάλυση». Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την σωστή διερεύνηση των ορθοδοντικών ανωμαλιών, ιδιαιτέρως των σκελετικών και των οδοντοσκελετικών, και την ασφαλή σχεδίαση από το Ειδικό Ορθοδοντικό του κατάλληλου για τον ασθενή θεραπευτικού πλάνου που θα ακολουθηθεί. Κατά τη διαδικασία αυτή αποτυπώνουμε σε σχέδιο ειδικά ανατομικά μέρη της κεφαλής του ασθενή, όπως την άνω και την κάτω γνάθο, τα πρόσθια και οπίσθια δόντια, το κρανίο, τους οφθαλμικούς κόγχους, τα ζυγωματικά  κ.ά.  και ορίζοντας στη σχεδίαση ειδικά ορθοδοντικά σημεία και επίπεδα πραγματοποιούμε μετρήσεις. Τα αποτελέσματα των κεφαλομετρικών μας μετρήσεων  μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, τη θέση και την κατεύθυνση ανάπτυξης της άνω και της κάτω γνάθου, ορίζουν με αριθμούς τις κλίσεις των μπροστινών δοντιών και μας οδηγούν σε πιο ασφαλείς διαπιστώσεις όσον αφορά στις σχετικές θέσεις γνάθων και δοντιών με τα μαλακά μόρια του προσώπου του ασθενή, όπως αυτά διαγράφονται στο προφίλ του.

Τα παραπάνω είναι τα σημαντικότερα βήματα που ακολουθεί ο Ειδικός Ορθοδοντικός προκειμένου να μπορέσει να καταλήξει στην αρχική διάγνωση ενός ορθοδοντικού προβλήματος.

Με την  οριστικοποίηση της αρχικής διάγνωσης, θα  διαμορφώσουμε ένα ή και περισσότερα σχέδια θεραπείας που θα είναι εφαρμόσιμα  για την επίλυση του δικού σας ορθοδοντικού προβλήματος και θα σας τα περιγράψουμε αναλυτικά σε μία δεύτερη συνάντηση ενημέρωσης, προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι τόσο για το ορθοδοντικό σας πρόβλημα όσο και για τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να το θεραπεύσουμε.

Εάν, πριν την διαμόρφωση του θεραπευτικού σχεδίου, κριθούν απαραίτητες επιπλέον εξετάσεις  , οδοντιατρικής ή ιατρικής φύσεως, μη διστάσετε να τις πραγματοποιήσετε, καθώς είναι σίγουρο ότι ξεκινώντας την ορθοδοντική σας θεραπεία θα έχουμε μία πιο εμπεριστατωμένη «γνώση» του ορθοδοντικού σας προβλήματος και επομένως μια πιο σίγουρη αξιολόγηση της πρόγνωσης για το αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας.

Σε κάθε ορθοδοντική θεραπεία
• «Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός»
• Η ποιότητα και η πορεία της θεραπείας είναι θέμα του Ειδικού Ορθοδοντικού.
• Το ορθοδοντικό αποτέλεσμα είναι η εικόνα της καλής συνεργασίας ασθενή-ιατρού.